Koppod’ Oro Arabeska Areya

(Tsarevich iz Slavnoi Stai & Heidelberg Yardi)

08.08.2001 — 26.10.2005

Champion of Russia, Champion RKF, Champion RFSS, Champion RFLS,
Champion ANKOR, CACIB, Multi Winner, Multi BOS/BOB, BIS, BIG-3, IPO-1,TPR-1

Pedigree

 
 
Tsarevich iz Slavnoi Stai
Baron Nike Renewal Prinz v.Norden Stamm
Borana Sawages
Indira v.d. Rayberhole Prinz v.Norden Stamm
Nemesis Figi v.Koepsel
 
 
Heidelberg Yardi
Graaf Erasm v.Neerlands Stam Graaf Vito v. Neerlands Stam
Nemesis Gadis
Helinhord Essi Mel Amarel Imperator
Helinhord Melisenta Like
Закладка Постоянная ссылка.